Bảng giá Ruột Bình tích tích áp Varem Italy năm 2021

Bảng giá Ruột Bình tích tích áp Varem Italy năm 2021

Bảng giá Ruột Bình tích tích áp Varem Italy năm 2021
MEMBRANES – ruột bình
13 Ruột bình – 50lit 1,260,000
14 Ruột bình – 100lit 2,410,000
15 Ruột bình – 200lit 3,675,000
16 Ruột bình – 300 lit 4,935,000
17 Ruột bình – 500 lit 9,450,000
18 Ruột bình – 1000 lit 18,900,000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

DMCA.com Protection Status