Bảng giá Máy bơm chữa cháy Pentax chạy dầu Diesel

Bảng giá Máy bơm chữa cháy Pentax chạy dầu Diesel

Bảng giá Máy bơm chữa cháy Pentax chạy dầu Diesel
Bơm Diesel Đầu bơm Pentax(Italy)+ Động cơ Huyndai ( Korea)
1 CA50-250C D4BB/60kw/80Hp 139,300,000
2 CA50-250B D4BB/60kw/80Hp 140,800,000
3 CA50-250A D4BB/60kw/80Hp 141,800,000
4 CA 50 – 315 BN D4BH/75kw/100Hp 187,700,000
5 CA 50 – 315 AN D4DB/96kw/130Hp 290,000,000
6 CA65-250B D4BB/60kw/80Hp 145,100,000
7 CA65-250A/ 50HP D4BB/60kw/80Hp 147,000,000
8 CA65-315CN D4BH/75kw/100Hp 193,000,000
9 CA65-315BN D4DB/96kw/130Hp 296,400,000
10 CA80-250B D4BB/60kw/80Hp 160,000,000
11 CA80-250A D4BH/75kw/80Hp 193,200,000
12 CA80-315BN D4DB/96kw/130Hp 298,300,000
13 CA100-200B D4BB/60kw/80Hp 152,070,000
14 CA100-200A D4BH/75kw/80Hp 195,900,000
15 CA100-250A D4DB/96kw/130Hp 297,770,000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

DMCA.com Protection Status