Bảng giá Bình tích áp Varem Italy năm 2021

Bảng giá Bình tích áp Varem Italy năm 2021

BẢNG GIÁ BÌNH TÍCH ÁP VAREM – ITALY 2021
STT VAREM – PENTAX Capacity Press.Max Temperature Price
1 S2 008 362 CS000000 8lit < 99 do C 995,000
2 S2 024 361 CS000000 24lit 10bar < 99 do C 1,040,000
3 US 050 361 CS 000000 50lit 10bar < 99 do C 3,850,000
4 US 060 361 CS 000000 60lit 10bar < 99 do C 5,000,000
5 US 100 361 CS 000000 100lit 10bar < 99 do C 5,900,000
6 S5 100 361 CS 000000 100lit 16bar < 99 do C 9,400,000
7 S5 200 461 CS 000000 200lit 16bar < 99 do C 21,000,000
8 US 200 461 CS 000000 200lit 10bar < 99 do C 11,340,000
9 S5300 461  CS 000000 300lít 16bar <99độ C 28,200,000
10 US 300 461 CS 000000 300lit 10bar < 99 do C 13,920,000
11 US 500 461 CS 000000 500lit 10bar < 99 do C 21,000,000
12 S5 500 461 CS 000000 500lit 16bar < 99 do C 39,000,000
13 S8 500 V61CS 000000 500lit 22bar < 99 do C 43,240,000
14 S3 750461 CS000000 750lit 10bar < 99 do C 33,150,000
15 S3 N10 H61 CS 000000 1000lit 10bar < 99 do C 56,000,000
16 S5 N10 H61 CS 000000 1000lit 16bar < 99 do C 86,000,000
17 S3 N15 H61 CS 000000 1500lit 10bar < 99 do C 91,000,000
18 S3 N20 H61 CS 000000 2000lit 10bar < 99 do C 109,500,000
19 S3 N30 H61 CS 000000 3000lit 10bar < 99 do C 174,340,000

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

DMCA.com Protection Status